Category Archives: compositie

Stilleven compositie tekenen

Het samenstellen van een compositie van een bord met uien

Stilleven compositie tekenen

Neem een paar simpele dingen. Wellicht heeft u drie uien en een bord in huis. Hiermee gaan we een compositie maken en in een schets uitvoeren.
Dit lijkt een simpele oefening maar heeft grote waarde. U leert namelijk observeren, handvaardigheid en constructie doorzien. Het gaat als volgt:
U neemt bij voorkeur een diepschalig bord en drie uien die u zodanig als compositie neer legt zoals op bijgaande afbeelding.

Een stilleven compositie

bord en 3 uien, stilleven compositie
driehoekscompositie

Dan ziet u dat ze in een driehoek gecomponeerd zijn.
Het bord op zich kan u ook construeren zoals in het boek Tekenen Kan Je Leren beschreven is en diverse onderwerpen over perspectief en constructie behandeld worden.

bord

ui constructie

 

 

 

 

stilleven compositie met uienBegin de structuur van de uien te analyseren. U kunt zich indenken dat ze allemaal een as (rechte lijn in het midden) hebben die de twee helften doormidden deelt. Ook als het nodig is kunt u de droge worteltjes van de ui er bij betrekken.

Wanneer u denkt dat u de constructie goed aanvoelt, kunt u beginnen met de compositie. Een eenvoudig wit soepbord waarin u de drie uien neerlegt in een driehoekscompositie.
Als de compositie klaar is kunt u met schetsen beginnen.

Compositie stilleven leren tekenen

De constructies van het bord en de ui.

Begin met een zacht 4B potlood het bord te tekenen alsof de uien er nog niet op lagen. Dit houdt in dat ook de niet zichtbare delen van het bord getekend worden.

De basisregel is: verdeel het bord in vieren door twee denkbeeldige assen. Een horizontale en een verticale lijn. De linker bovenhelft is dan symmetrisch met de rechter onderhelft. Hetzelfde is van kracht voor de beide andere kwartborden.

U moet zich maar voorstellen dat u door de dingen heen kan zien en deze kennis gebruiken bij uw tekenwerk.
De contouren van de uien schetst u op het bord en vul eventuele detail heel licht in. Nog niet te gedetailleerd.

Als u het uit wilt werken let dan op waar de schaduwen vallen en breng deze aan. U kunt gebruik maken van luchtige arcering en maak ze donkerder door een paar keer over elkaar te arceren.
Succes en vergeet niet een reactie hieronder achter te laten! Dat wordt op prijs gesteld.

Stillevens Vincent van Gogh(2)

Stillevens en Vincent van Gogh (2)

Schetsen en tekeningen Vincent van Gogh

tekenen in stappen à la Van Gogh  Schetsen en tekeningen van  Vincent van Gogh bekijken, daar schreef ik al over. Dan zie je zijn ontwikkeling in de loop der jaren. Hij is niet oud geworden, dus dan moet hij zich snel ontwikkeld hebben.

Als we zijn eerste schetsen, vooral van menselijke figuren bekijken, dan maken ze nog een onbeholpen indruk. Zeg maar het amateuristisch stadium. Bijvoorbeeld: Man met zaag, houtskool, 57,5 x 40,5 cm. Museum Otterlo. De gestalte maakt een gedrongen indruk en de ogen zijn te hoog geplaatst. Gebrek aan anatomische kennis en nog niet goed geobserveerd. Zo ook met jongeman grassnijdend met een sikkel, uitgevoerd in zwart krijt en waterverf, 47×61 cm. Otterlo.

Het was in die tijd dat hij veel studies maakte van zaaiers, spitters e.d. Kortom landbouwers, arbeiders. Het moet in 1881 geweest. Wat klinkt dat lang geleden hè? Toen was hij 28 jaar.Hij is maar 37 jaar geworden. Daaruit is af te leiden dat hij in betrekkelijk korte tijd veel over kunst, tekenen en schilderen heeft geleerd.

Pas op 27 jarige leeftijd besloot hij schilder te worden! Hiermee wil ik mee zeggen dat het nooit te laat is, er is geen leeftijd voor, om te leren. Zelfs al ben je 80 jaar.

Veel weten wij van hem door zijn uitvoerige correspondentie. Ondanks de aanvankelijk amateuristische tekeningen kan je zien dat er meer in hem zit. En dat is er ook uit gekomen doordat hij veel schetsen en studies gemaakt heeft. Hij had een grote gedrevenheid om schilder te worden. Ook gebruikte hij wel foto’s om na te tekenen en er zo van te leren. En daar is niets op tegen.

Vincents moeder drukte haar liefde voor de natuur uit in borduurwerk en tekeningen. Zo beschikken wij ook over een bloemenstudie gemaakt in 1844. Ook bestaat er nog een tekening van hem van een plant die waarschijnlijk nagetekend is vanuit een boek. Dit toont wel de invloed van zijn moeder. Op 11 jarige leeftijd bezat hij een grote tekenvaardigheid. Toch werd hij nog niet gezien als een artistiek begaafde jongen.

De aanvankelijke amateuristische schetsen van mensen veranderen later in landbouwers met echte expressieve houdingen die overtuigend overkomen! Boer in de grond hakkend bijvoorbeeld, zwart krijt 44×33,5 cm.

Mensen tekenen vergt namelijk meer aandacht en studie dan bijvoorbeeld een landschap.

Een boom of plant is gemakkelijker te herkennen. Bij een mens moeten de verhoudingen kloppen en ook dat is niet voldoende. De persoonlijkheid moet tot uitdrukking komen. Tekenen is leren zien en oefenen.

In mijn boek Tekenen Kan Je Leren reik ik je het gereedschap aan om serieus te leren tekenen. Zelfs als je nog nooit getekend hebt is dit goed te gebruiken. Hoe leer je tekenen? Je leert tekenen in stappen. Diverse onderwerpen. Het volgende wil ik met u doen:

Start eerst eenvoudig zoals een bord met drie uien om te tekenen. Dan leer je gelijk ook iets over compositie.

Begin met het analyseren van de structuur van de uien. (Dat leert u uitgebreider in de cursus) Ze hebben allemaal een denkbeeldige as of rechte lijn die de ui in tweeën deelt. Eigenlijk bij alle objecten. Pas als u de structuur van de uien goed denkt aan te voelen, kunt u beginnen met de compositie.

Kies een eenvoudig wit soepbord en daarop legt u de drie uien die een aantrekkelijke compositie vormen in een gevormde driehoek.  Als u klaar bent met de compositie begint het schetsen.

Omdat u pas begint kunnen de eerste schetsen het beste klein zijn, niet groter dan 10 cm². Wanneer u langer hebt geoefend kunt u geleidelijk aan grotere schetsen maken. Het is beter uw eerste vingeroefeningen  op klein formaat te houden.

Geef niet op! Vincent van Gogh heeft het ook nooit opgegeven terwijl hij ook wel eens in de put zat. Dit blijkt onder meer uit één van zijn brieven van 24 september 1880:

“Ik zal er hoe dan ook weer bovenop komen, ik zal weer aan de slag gaan met mijn potlood, dat ik in mijn grote moedeloosheid aan de kant had gegooid, en ik ga weer tekenen ”

Met het cursusboek leert u tekenen in stappen met zijn unieke samenstelling, waardoor u gemotiveerd blijft. In het volgende blogbericht wordt het samenstellen van dit stilleven voortgezet.

Succes en als je nog vragen hebt of iets niet duidelijk is, laat het dan gerust even weten in de reacties hieronder.

 

 

Stillevens en Vincent van Gogh (1)

Schetsen en tekeningen van Vincent van Gogh

Stillevens en Vincent van Gogh

Het is de moeite waard om schetsen van Van Gogh te bekijken. Hetzij in het museum, hetzij via een boek of op internet. Waarom grijp ik Van Gogh aan als voorbeeld? Namelijk toen hij begon te tekenen was hij nog maar een heel matig tekenaar zoals de meeste van de impressionisten.

Waarom stillevens en Vincent van Gogh? Omdat van Gogh ook veel stillevens, vooral in het begin heeft gemaakt om te oefenen.

Zelfportret, Stillevens en Vincent van Gogh
V. van Gogh

Aanvankelijk een amateur maar door zelfstudie en enige lessen bekwaamde hij zich zodanig dat hij nu wereldberoemd is om zijn stijl.
Helaas heeft hij weinig succes gehad tijdens zijn leven. Maar dat hij goed heeft leren tekenen, voornamelijk door zelfstudie is duidelijk. Als je de eerste schetsen van hem ziet waren ze echt onbeholpen en de verhoudingen klopten voor geen meter, of moet ik centimeter zeggen?

Stillevens enVincent van Gogh

Hij ging echter steeds beter zien en tekenen. Veel schetsen en tekeningen werden de basis voor zijn schilderijen. In mijn boek Tekenen Kan Je Leren reik ik je het gereedschap aan om serieus te leren tekenen. Zelfs als je nog nooit getekend hebt is dit goed te gebruiken. Hoe leer je tekenen? Je leert tekenen in stappen en goed te leren zien.

Van Gogh was in staat een kracht voelbaar te maken. Op een simpele manier wist Van Gogh de dingen weer te geven. Let hierbij op zijn lijnvoering en zijn uitdrukkingskracht. Dit is de moeite waard om hierin vaardigheid te verkrijgen. We hoeven niet allemaal als tekenaar of schilder dezelfde stijl te hebben. Alsjeblieft niet! Ik bedoel de lijnvoering en uitdrukkingskracht.

Hij had de gave om dode voorwerpen die op zichzelf niets betekenden, vibrerend en levend te maken. Probeer eens een bord met drie uien te tekenen. Dit zijn simpele dingen die iedereen wel in huis heeft. Begin een leuke compositie te maken door te rangschikken en schetsjes te maken.
In één van de volgende blogberichten kom ik erop terug en gaan we verder met het opzetten van een eenvoudig stilleven. Stillevens en Vincent van Gogh.

Ik zou het leuk vinden als je een reactie hieronder achter laat.